Žiaden zvuk, žiaden zvuk z jednej strany

Bežné

 • Znova spárujte slúchadlá a zariadenie Bluetooth.
 • Nabite nabíjacie puzdro.
 • Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a zatvorte kryt nabíjacieho puzdra.
  Niektoré problémy možno vyriešiť vložením slúchadiel do nabíjacieho puzdra.
 • Reštartujte smartfón alebo počítač, ktorý používate.
 • Resetujte slúchadlá.
 • Slúchadlá zapnite a znova ich spárujte so zariadením.
 • Keď je aktivovaný režim Speak-to-Chat, prehrávanie hudby sa pozastaví. V takom prípade použite slúchadlá a ukončite režim Speak-to-Chat.
  Na prepínanie medzi aktivovaním a deaktivovaním režimu Speak-to-Chat môžete použiť aplikáciu „Sony | Headphones Connect“.
 • Keď pomocou viacbodového pripojenia pripojíte slúchadlá k 2 zariadeniam súčasne, v závislosti od pripojeného zariadenia môže dané zariadenie neustále odosielať tichý signál, aj keď je prehrávanie hudby alebo videa zastavené. V takom prípade zostanú slúchadlá pripojené k danému zariadeniu a pripojenie sa nemusí dať prepnúť na druhé zariadenie. Ak ani po zastavení prehrávania na prvom zariadení nepočuť zvuk z druhého zariadenia, postupujte nasledovne a skontrolujte, či sa situácia nevyriešila.
  • Prostredníctvom aplikácie „Sony | Headphones Connect“ skontrolujte, či je funkcia [Connect to 2 devices simultaneously] zapnutá.
  • Zastavte prehrávanie v aplikácii na prvom zariadení.
  • Ukončite aplikáciu na prvom zariadení.
  • V časti [Manage Connected Device] v sekcii [Device Currently Being Connected] aplikácie „Sony | Headphones Connect“ vyberte zariadenie, z ktorého chcete prehrávať, a potom spustite prehrávanie.

Keď sa pripájate k počítaču

 • Ak k slúchadlám pripájate počítač, skontrolujte, či je zvukový výstup počítača nastavený na zariadenie s rozhraním Bluetooth.
 • Reštartujte hudobnú alebo video aplikáciu.

Keď sa neprehráva zvuk len na jednej strane

 • Ak je funkcia pripojenia služby zapnutá pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“, použite pravé slúchadlo. Nemôžete použiť len ľavé slúchadlo.
 • Ak je funkcia Google Assistant alebo Amazon Alexa priradená slúchadlám a vy chcete používať len jedno slúchadlo, použite slúchadlo, ktorému je priradená funkcia Google Assistant alebo Amazon Alexa.
  Funkcie priradené ľavému a pravému slúchadlu môžete zmeniť pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.
 • V závislosti od aplikácie pre smartfóny alebo počítače (ktorá vyžaduje HFP (Hands-free Profile)/HSP (Headset Profile)), môžete počuť hlas iba z jedného slúchadla.