Súčasné pripojenie slúchadiel k 2 zariadeniam (viacbodové pripojenie)

Keď je funkcia [Connect to 2 devices simultaneously] zapnutá pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“ môžno slúchadlá pripojiť súčasne k 2 zariadeniam prostredníctvom pripojenia Bluetooth , čo vám umožní nasledujúce funkcie.

 • Čakanie na prichádzajúci hovor pre 2 smartfóny
  V slúchadlách môžete počúvať hudbu prehrávanú na jednom smartfóne, čakať na hovor prichádzajúci z obidvoch smartfónov a hovoriť, ak prijmete prichádzajúci hovor.

 • Prepínanie prehrávania hudby medzi 2 zariadeniami
  Prehrávanie hudby môžete prepínať z jedného zariadenia na druhé bez vykonania opätovného pripojenia Bluetooth.

Pripojenie slúchadiel k 2 zariadeniam súčasne cez pripojenie Bluetooth

Pred pripojením si do jedného z týchto 2 zariadení nainštalujte aplikáciu „Sony | Headphones Connect“.

 1. Spárujte slúchadlá s 2 zariadeniami.
 2. Ovládaním zo zariadenia, v ktorom je nainštalovaná aplikácia „Sony | Headphones Connect“, vytvorte pripojenie Bluetooth so slúchadlami.
 3. Zapnite funkciu [Connect to 2 devices simultaneously] pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.
 4. Vytvorte pripojenie Bluetooth k slúchadlám pomocou druhého zariadenia.

Keď sú medzi 2 zariadeniami a slúchadlami vytvorené prepojenia Bluetooth, je možné pripojiť ďalšie spárované zariadenie cez pripojenie Bluetooth.

Ak sa pokúsite vytvoriť pripojenie Bluetooth k slúchadlám z tretieho zariadenia, pripojenie Bluetooth k poslednému zariadeniu, ktoré prehrávalo hudbu, sa zachová a pripojenie Bluetooth k druhému zariadeniu bude ukončené. Následne sa vytvorí pripojenie Bluetooth medzi tretím zariadením a slúchadlami.

Prehrávanie hudby, keď sú slúchadlá pripojené k 2 zariadeniam cez pripojenie Bluetooth

 • Pri prehrávaní hudby ovládaním zo slúchadiel sa prehráva hudba z posledného prehrávaného zariadenia.
 • Ak chcete prehrávať hudbu z iného zariadenia, zastavte prehrávanie na zariadení, ktoré prehráva hudbu, a spustite prehrávanie ovládaním z druhého zariadenia.
  Aj keď spustíte prehrávanie ovládaním z druhého zariadenia počas prehrávania hudby na prvom zariadení, zo slúchadiel budete aj naďalej počuť hudbu z prvého zariadenia. Ak v tomto stave zastavíte prehrávanie na prvom zariadení, môžete počúvať v slúchadlách hudbu z druhého zariadenia.

Hovory na telefóne pri pripojení slúchadiel k 2 zariadeniam cez pripojenie Bluetooth

 • Keď sú slúchadlá pripojené k 2 smartfónom atď. cez pripojenie Bluetooth súčasne, budú obe zariadenia v pohotovostnom režime.
 • Keď prichádza hovor na prvé zariadenie, v slúchadlách sa ozve vyzváňací tón.
  Keď hovor prichádza do druhého zariadenia počas hovoru do slúchadiel, budete počuť vyzváňací tón prostredníctvom druhého zariadenia. Ak ukončíte hovor na prvom zariadení, budete počuť vyzváňací tón druhého zariadenia v slúchadlách.