Dostupný prevádzkový čas

Dostupný prevádzkový čas slúchadiel s plne nabitou batériou je nasledovný:

Pripojenie Bluetooth

Doba prehrávania hudby (AAC): max. 5,5 hodiny

Doba prehrávania hudby (SBC): max. 5 hodín

 • Po 10-minútovom nabíjaní je možné prehrávať hudbu 90 minút.
 • Ak ste si nastavili nasledujúce funkcie, dostupný prevádzkový čas batérie bude kratší, ako je uvedené vyššie.
  • DSEE
  • Ekvalizér
  • Speak-to-Chat
  • Funkcia spustenia funkcie hlasového asistenta pomocou hlasu
  • Pripojenie služby
  • Adaptívne ovládanie hlasitosti
  Ak vykonáte vyššie uvedené nastavenia naraz, dostupný prevádzkový čas batérie sa ešte viac skráti.

Čas komunikácie: max. 2,5 hodiny

Čas v pohotovostnom režime: max. 11 hodín

Rada

 • Pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“ môžete skontrolovať, aký kodek sa používa na pripojenie.

Poznámka

 • Čas prevádzky sa môže od vyššie uvedeného času líšiť v závislosti od nastavení funkcií slúchadiel a podmienok používania.
 • V závislosti od nastavení funkcií slúchadiel a podmienok používania sa môže rýchlosť spotreby energie nabíjateľnej batérie medzi ľavým a pravým slúchadlom líšiť. Nejde však o poruchu.