Vypnutie slúchadiel

  1. Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra.

    Vložte ľavé slúchadlo (slúchadlo s hmatovým bodom) späť do ľavého otvoru nabíjacieho puzdra a pravé slúchadlo vložte späť do pravého otvoru nabíjacieho puzdra, vložte ich tak, aby ste počuli zacvaknutie a následne sa uistite, že sú obe slúchadlá zaistené v nabíjacom puzdre.

    Keď sa slúchadlá vložia do nabíjacieho puzdra, automaticky sa vypnú.

    Ak je zostávajúca úroveň nabitia batérie v nabíjacom puzdre dostatočná, indikátor (oranžový alebo zelený) na nabíjacom puzdre sa rozsvieti a slúchadlá sa začnú nabíjať.

Ak slúchadlá zostanú zložené

Ak si slúchadlá nenasadíte do uší približne do 15 minút od ich vybratia z nabíjacieho puzdra, automaticky sa vypnú.

Ak chcete vypnúť napájanie predtým ako sa slúchadlá vypnú automaticky, vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra.

Rada

  • Slúchadlá môžete vypnúť aj pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.

Poznámka

  • Ak nie je zostávajúca úroveň nabitia nabíjacieho puzdra dostatočná, nabíjanie slúchadiel sa nezačne. Nabite nabíjacie puzdro.