Podporované kodeky

Kodek je „algoritmus kódovania zvuku“, ktorý sa používa na bezdrôtový prenos zvuku prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

Slúchadlá podporujú nasledujúce 2 kodeky na prehrávanie hudby prostredníctvom pripojenia A2DP: SBC a AAC.

 • SBC

  Toto je skratka pre štandard Subband Codec.

  SBC je štandardná technológia kódovania zvuku, ktorá sa využíva v zariadeniach Bluetooth.

  Všetky zariadenia Bluetooth podporujú kodek SBC.

 • AAC

  Toto je skratka pre štandard Advanced Audio Coding.

  Štandard AAC sa využíva hlavne v produktoch Apple, ako je napríklad zariadenie iPhone, a poskytuje vyššiu kvalitu zvuku ako kodek SBC.

Keď sa z pripojeného zariadenia prenáša hudba v jednom z vyššie uvedených kodekov, slúchadlá sa automaticky prepnú na daný kodek a prehrajú hudbu v rovnakom kodeku.

Ak pripojené zariadenie podporuje kodek vyššej kvality zvuku ako SBC, možno budete musieť zariadenie najskôr nastaviť tak, aby ste si mohli vychutnať hudbu s požadovaným kodekom z podporovaných kodekov.

Ďalšie informácie týkajúce sa nastavenia kodeku nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením.