Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android

 1. Ak je obrazovka smartfónu so systémom Android zamknutá, odomknite ju.
 2. Vyberte slúchadlá z nabíjacieho puzdra.

  Slúchadlá sa automaticky zapnú.

 3. Vložte si slúchadlá do oboch uší.

  Keď sa slúchadlá automaticky pripoja k naposledy pripojenému zariadeniu, budete počuť zvuk upozornenia z oboch slúchadiel naraz (alebo zo slúchadla, ktoré máte nasadené).

  Skontrolujte stav pripojenia v smartfóne so systémom Android. Ak nie je pripojenie nadviazané, pokračujte krokom 4 .

 4. Zobrazte zariadenia spárované so smartfónom so systémom Android.
  1. Vyberte položky [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth].

  2. Dotykom na prepínač zapnite funkciu Bluetooth.

 5. Dotknite sa položky [LinkBuds].

  Budete počuť zvuk upozornenia z oboch slúchadiel naraz (alebo zo slúchadla, ktoré máte nasadené).

Rada

 • Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom so smartfónom so systémom Android.

Poznámka

 • Počas pripájania sa na pripájanom zariadení zobrazí buď hlásenie [LinkBuds], hlásenie [LE_LinkBuds], alebo sa zobrazia obe hlásenia. Ak sa zobrazia obe hlásenia alebo hlásenie [LinkBuds], vyberte položku [LinkBuds]; ak sa zobrazí hlásenie [LE_LinkBuds], vyberte položku [LE_LinkBuds].
 • Ak sa naposledy pripojené zariadenie Bluetooth umiestni do blízkosti slúchadiel, slúchadlá sa môžu k zariadeniu pripojiť automaticky jednoduchým zapnutím slúchadiel. V takom prípade deaktivujte funkciu Bluetooth v naposledy pripojenom zariadení alebo vypnite napájanie.
 • Ak sa smartfón nedá pripojiť k slúchadlám, odstráňte informácie o párovaní slúchadiel zo smartfónu a znova vykonajte párovanie. Informácie o ovládaní smartfónu nájdete v návode na používanie dodanom so smartfónom.