Používanie Amazon Alexa

Pomocou aplikácie Amazon Alexa nainštalovanej v smartfóne môžete hovoriť do mikrofónov slúchadiel a ovládať tak smartfón alebo vyhľadávať.


Kompatibilné smartfóny

 • Verzia OS, ktorá podporuje najnovšiu verziu aplikácie Amazon Alexa na OS Android alebo iOS
 • Vyžaduje sa inštalácia najnovšej verzie aplikácie Amazon Alexa.
  1. V mobilnom zariadení otvorte obchod s aplikáciami.
  2. Vyhľadajte aplikáciu Amazon Alexa.
  3. Vyberte možnosť Inštalovať.
  4. Vyberte možnosť Otvoriť.
 1. Nasaďte si slúchadlá do uší a pripojte ich k smartfónu cez pripojenie Bluetooth.
 2. Spustite aplikáciu Amazon Alexa.

  Keď aplikáciu Amazon Alexa používate prvýkrát, budete sa musieť prihlásiť pomocou účtu Amazon a podľa pokynov v kroku 3 nastaviť slúchadlá pre aplikáciu Amazon Alexa.

  Ak ste už v minulosti nastavili funkciu Amazon Alexa, ale nakonfigurovali ste ľavé a pravé slúchadlo na inú funkciu ako Amazon Alexa, prekonfigurujte ľavé alebo pravé slúchadlo na funkciu Amazon Alexa.

 3. Vykonajte úvodné nastavenie funkcie Amazon Alexa.
  1. Dotknite sa ikony [More] v pravom dolnom rohu obrazovky aplikácie Amazon Alexa a dotknite sa položky [Add a Device].

  2. Na obrazovke [Which device would you like to set up?] vyberte položku [Headphones].

  3. Zo zoznamu [AVAILABLE DEVICES] na obrazovke [Select your device] vyberte položku [LinkBuds].

   Ak položku [LinkBuds] nemôžete nájsť v časti [AVAILABLE DEVICES], slúchadlá nie sú pripojené k smartfónu cez pripojenie Bluetooth. Pripojte slúchadlá k smartfónu pomocou Bluetooth pripojenia.

  4. Na obrazovke [Set up Alexa on your LinkBuds] sa dotknite položky [CONTINUE].

  5. Keď sa zobrazí obrazovka [This will override the current voice assistant on this accessory], dotknite sa položky [CONTINUE].

  6. Na obrazovke [Setup Complete] sa dotknite položky [DONE].

  Po dokončení počiatočných nastavení sa funkcia tlačidla na pravom slúchadle (alebo na ľavom, ak bolo na počiatočné nastavenie použité len ľavé slúchadlo) zmení na Amazon Alexa.

 4. Ak chcete použiť funkciu Amazon Alexa, povedzte prebúdzacie slovo (*) („Alexa“) alebo ovládajte slúchadlo, ku ktorému je priradená funkcia Amazon Alexa.

  Obrázok znázorňujúci umiestnenia mikrofónov (A) na slúchadlách

  A: Mikrofóny (ľavý, pravý)

  • Dvakrát rýchlo ťuknite na slúchadlo alebo na oblasť v okolí vášho ucha (s intervalom približne 0,2 sekundy), čím zadáte hlasový príkaz.

   Príklad:

   „What is the weather“ (Aké je počasie)

   „Play music (**)“ (Prehraj hudbu)

  • Ak sa nezaznamená hlas, funkcia sa automaticky zruší.

  *Ak chcete nastaviť prebúdzacie slovo, aktivujte možnosť [Activate Voice Assistant with your Voice] pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.

  **Vyžaduje sa predplatenie služby Amazon alebo Prime Music.

Podrobné informácie o funkcii Amazon Alexa a jej možnostiach nájdete na nasledujúcej webovej lokalite:

https://www.amazon.com/b?node=16067214011


Rada

 • Funkciu Amazon Alexa môžete používať, ak máte len jedno slúchadlo s priradenou funkciou Amazon Alexa na uchu. Ak je funkcia Amazon Alexa priradená k slúchadlám a vy chcete používať len jedno slúchadlo, použite slúchadlo, ktorému je priradená funkcia Amazon Alexa. Nastavenie slúchadiel kontrolujte pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.
 • Skontrolujte alebo aktualizujte verziu softvéru slúchadiel pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.
 • Ak funkcia Amazon Alexa nie je k dispozícii napríklad z dôvodu chýbajúceho pripojenia k sieti, z oboch slúchadiel (alebo zo slúchadla, ktoré máte práve nasadené)zaznie hlasový oznam „Either your mobile device isn’t connected; or you need to open the Alexa App and try again“ (Vaše mobilné zariadenie buď nie je pripojené, alebo musíte spustiť aplikáciu Alexa a skúsiť to znova).

Poznámka

 • Keď nastavíte v aplikácii Amazon Alexa slúchadlo, to, či bude funkcia Amazon Alexa nastavená na ľavom alebo pravom slúchadle závisí od nastavení funkcií slúchadiel a podmienok používania. Ak je funkcia Amazon Alexa priradená niektorému zo slúchadiel a priradenie sa prepne na druhé slúchadlo, funkcia slúchadla na strane pred zmenou sa vráti do výrobných nastavení (prehrávanie/pozastavenie hudby a pod.). Slúchadlo môžete obnoviť späť na predchádzajúce funkcie zmenou jeho nastavení pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.
 • Funkciu Amazon Alexa a Google Assistant nemožno priradiť k slúchadlám súčasne.
 • Funkciu Amazon Alexa a funkciu hlasového asistenta (Google app, Siri) nemožno priradiť k slúchadlám súčasne.
 • Funkcia Amazon Alexa nie je k dispozícii vo všetkých jazykoch a krajinách/regiónoch. Dostupné funkcie a samotná funkčnosť služby Alexa sa môžu v závislosti od lokality líšiť.