Resetovanie slúchadiel

Ak sa slúchadlá nedajú zapnúť alebo ak sa nedajú používať, aj keď sú zapnuté, resetujte ich. Resetujte slúchadlá po jednom.

 1. Vložte slúchadlo do nabíjacieho puzdra.

  Umiestnite len jedno slúchadlo do otvoru nabíjacieho puzdra, vložte ho tak, aby zacvaklo, a následne sa uistite, že je uistené v nabíjacom puzdre.

 2. Zatvorte veko nabíjacieho puzdra.

  Jedným zavretím veka sa slúchadlá vyrovnajú a zaistia na mieste, aj keď predtým neboli v nabíjacom puzdre zaistené.

 3. Podržte nabíjacie puzdro v ruke a otvorte vekom stlačením tlačidla otvárania veka.

 4. Stlačte a podržte tlačidlo resetovania na nabíjacom puzdre približne 20 sekúnd.

  Po približne 15 sekundách indikátor (oranžový) na nabíjacom puzdre pomaly zabliká približne na 5 sekúnd.

  Následne sa indikátor na nabíjacom puzdre vypne a slúchadlá sa resetujú.

  Keď je resetovanie dokončené, indikátor (oranžový alebo zelený) na nabíjacom puzdre sa rozsvieti na približne 3 sekundy, aby zobrazil zostávajúcu úroveň nabitia batérie slúchadiel, a následne sa vypne.

 5. Skontrolujte, či sa indikátor vypol, a následne prst pustite.
 6. Vyberte slúchadlo z nabíjacieho puzdra a začnite s používaním od kroku 1 s druhým slúchadlom.

Informácie o registrácii zariadenia (párovanie) a ďalšie nastavenia sa zachovajú.
Ak slúchadlá nefungujú správne ani po resetovaní, ich inicializovaním obnovte výrobné nastavenia.

Video s pokynmi

Pozrite si video a zistite, ako resetovať slúchadlá.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0036/h_zz/