Počas prehrávania hudby počuť hluk.

  • Keď používate slúchadlá počas chôdze alebo behu, cez svoje telo môžete počuť zvuky vibrácií, avšak ide o vlastnosť výrobku, nie o poruchu.
  • Vnútorná časť zvukových výstupov a vetracie otvory slúchadiel nie sú úplne vodotesné. Ak vo zvukových výstupoch alebo vetracích otvoroch slúchadiel zostanú kvapôčky vody, dočasne môžete počuť pískanie (spätnú väzbu). Nejde o poruchu. Prečítajte si časť „Keď ste skončili s používaním slúchadiel“ a pred používaním slúchadlá vysušte podľa pokynov.
  • Ak prikryjete mikrofóny ľavého alebo pravého slúchadla alebo ak chytíte slúchadlo do ruky, môžete počuť pískanie (spätnú väzbu). Nejde o poruchu. V takýchto prípadoch odkryte ľavý a pravý mikrofón.
  • Nabite nabíjacie puzdro.
  • Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a zatvorte kryt nabíjacieho puzdra.
    Niektoré problémy možno vyriešiť vložením slúchadiel do nabíjacieho puzdra.
  • Resetujte slúchadlá.
  • Slúchadlá zapnite a znova ich spárujte so zariadením.