Ovládanie zvukového zariadenia (pripojenie Bluetooth)

Ak zariadenie Bluetooth podporuje funkciu ovládania zariadenia (kompatibilný profil: AVRCP), k dispozícii budú nasledujúce operácie. Dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti od zariadenia Bluetooth, preto si prečítajte návod na použitie dodávaný so zariadením.

Na vykonanie nasledovných operácií môžete použiť pravé slúchadlo.

 • Zvýšenie hlasitosti: 5-krát alebo viackrát rýchlo ťuknite na slúchadlo alebo na oblasť v okolí vášho ucha (s intervalom približne 0,4 sekundy alebo menej medzi ťuknutiami) počas prehrávania hudby.
  Pri opakovanom ťukaní na slúchadlo alebo na oblasť v okolí vášho ucha zaznie zvuk upozornenia a hlasitosť sa každé 0,4 sekundy zvýši o jeden stupeň bez ohľadu na počet ťuknutí.
  Keď hlasitosť dosiahne maximálnu úroveň, zaznie výstražný signál.

Na vykonanie nasledovných operácií môžete použiť ľavé slúchadlo.

 • Zníženie hlasitosti: 5-krát alebo viackrát rýchlo ťuknite na slúchadlo alebo na oblasť v okolí vášho ucha (s intervalom približne 0,4 sekundy alebo menej medzi ťuknutiami) počas prehrávania hudby.
  Pri opakovanom ťukaní na slúchadlo alebo na oblasť v okolí vášho ucha zaznie zvuk upozornenia a hlasitosť sa každé 0,4 sekundy zníži o jeden stupeň bez ohľadu na počet ťuknutí.
  Keď hlasitosť dosiahne minimálnu úroveň, zaznie výstražný signál.

Na vykonanie nasledovných operácií môžete použiť buď ľavé, alebo pravé slúchadlo.

 • Prehrávanie/pozastavenie: Dvakrát rýchlo ťuknite (v intervale približne 0,2 sekundy medzi ťuknutiami) na slúchadlo alebo na oblasť v okolí vášho ucha.
 • Preskočenie na začiatok nasledujúcej skladby: Trikrát rýchlo ťuknite na slúchadlo alebo oblasť v okolí ucha (s intervalom približne 0,2 sekundy medzi ťuknutiami).

Poznámka

 • Keď sa neprehráva hudba, nie je pomocou slúchadiel možné upravovať hlasitosť.
 • Ak funkciu aktivovanú pri ťuknutí na slúchadlo alebo na oblasť v okolí vášho ucha zmeníte na [Volume Control] alebo [Not Assigned] prostredníctvom aplikácie „Sony | Headphones Connect“, nebudete môcť upraviť hlasitosť pomocou 5 alebo viac ťuknutí na slúchadlo alebo oblasť v okolí ucha na strane, ktorej je funkcia priradená.
  • Ak funkciu aktivovanú pri ťuknutí na slúchadlo alebo na oblasť v okolí ucha na pravom slúchadle zmeníte na [Volume Control] alebo [Not Assigned]: Vykonaním 5 alebo viac ťuknutí na pravé slúchadlo alebo na oblasť v okolí vášho ucha nezvýšite hlasitosť.
  • Ak funkciu aktivovanú pri ťuknutí na slúchadlo alebo na oblasť v okolí ucha na ľavom slúchadle zmeníte na [Volume Control] alebo [Not Assigned]: Vykonaním 5 alebo viac ťuknutí na ľavé slúchadlo alebo na oblasť v okolí vášho ucha neznížite hlasitosť.
 • V prípade nevhodných podmienok na komunikáciu môže zariadenie Bluetooth nesprávne reagovať na ovládanie zo slúchadiel.
 • Dostupné úkony sa môžu líšiť v závislosti od pripojeného zariadenia, hudobného softvéru alebo použitej aplikácie. V niektorých prípadoch môže fungovať inak alebo nemusí fungovať, a to aj keď vykonáte vyššie uvedené operácie.