Включване или изключване на екрана

Когато екранът е изключен, вашето устройство може да бъде заключено или отключено в зависимост от вашата настройка за заключване на екрана.

Функцията за показване на околната среда Ви позволява да преглеждате информация, като часът и известия, без да натискате клавиша за захранването.

  1. За кратко натиснете клавиша за захранването.

Съвет

  • Ако дисплеят, открояващ важни неща, е настроен на [Интелигентно активиране] или [Показване при вдигане на устройството], екранът се включва автоматично, когато вдигнете устройството.