Икони на състоянието

(икона за сила на сигнала)

Режимът на мобилната мрежа се показва и при изпращане и изтегляне на мобилни данни.

(икона за липса на сигнал)

(икона за роуминг на данни)

Използва се международен роуминг.

(икона за Wi-Fi сигнал)

Активирана е Wi-Fi връзка и се предават данни.
Цифрата, показана вляво от иконата, се различава в зависимост от стандарта за Wi-Fi на текущата връзка.

(икона за грешка в Wi-Fi връзка)

Активирана е Wi-Fi връзка, но няма интернет връзка.

Тази икона се появява също когато се опитвате да се свържете с мрежа с портал за удостоверяване. След успешно влизане кръстчето изчезва.
Ако Google е блокиран във вашата зона, кръстчето може да се появи дори когато устройството е свързано с мрежа и има работеща Wi-Fi интернет връзка.

(икона за състояние на батерията)

(икона за зареждане на батерията)

(икона режим STAMINA)

(икона Споделяне на батерията)

(икона Икономия на данни)

(икона за самолетен режим)

(икона Bluetooth)

Вашето устройство е свързано с устройство, съвместимо с Bluetooth.

(икона за заглушаване на микрофона)

(икона за високоговорител)

(икона Не безпокойте)

(икона за заглушаване)

(икона Вибрация)

(икона Аларма)

(икона за GPS)

Забележка

  • Не всички икони, които може да се покажат на устройството, са изброени тук. Този списък служи само за справка, като могат да се извършват промени без предизвестие.