Различни начини за използване на клавиша за сила на звука

Можете да променяте начина, по който използвате клавиша за сила на звука.
  1. Натиснете [MENU].
  2. Намерете и натиснете [Ползв. бутон сила звук за] и след това изберете опция.
  3. Затворете менюто.
    Настройката е записана.

Настройки на клавиш за сила на звука

  • Мащабиране: Използвайте клавиша за сила на звука за увеличаване или намаляване на мащаба.
  • Сила на звука: Клавишът за сила на звука е деактивиран за камерата.
  • Затвор на камерата: Използвайте клавиша за сила на звука като бутон на затвора за статични снимки и видеоклипове.