Заснемане на снимка или запис на видеоклип

В този раздел са обяснени основните операции на камерата в BASIC (Базов) режим.
 1. Стартирайте Photo Pro.
  • Натиснете клавиша за камерата надолу докрай.
  • Плъзнете (икона Камера) от заключения екран.
  • Натиснете (икона Photo Pro) от екрана с приложения.
  • Натиснете два пъти клавиша за захранване. Намерете и натиснете [Настройки] > [Системни] > [Жестове] > [Бързо отваряне на камерата], след това натиснете превключвателя, за да разрешите функцията.
 2. Превключете режима на снимане на [BASIC] (Базов).
 3. Натиснете (бутон Превключване между снимки и видео), за да превключите между режимите за снимки и видеоклипове.
 4. Натиснете клавиша за камерата или натиснете бутона за затвора.
  За заснемане на снимка, докато се записва видео, натиснете (икона Камера).

Съвет

 • Уверете се, че обективите са чисти. Пръстов отпечатък или малко замърсяване може да навреди на качеството на снимката.
 • Използвайте таймера за самозаснемане когато ви е необходимо допълнително време за подготовка или за да избегнете размазани снимки.
 • Проверявайте често състоянието на паметта на вашето устройство. Снимки и видеоклипове с висока разделителна способност консумират повече памет.
 • Можете да сканирате QR кодовете.

Забележка

 • Обърнете внимание, че някои функции може да не са налични в зависимост от настройките.

Бутон за затваряне

Бутонът за затваряне се използва по различни начини в зависимост от режима на заснемане и активираните функции.

 • (бутон за затвора): Заснемане на снимки

 • (бутон Стартиране на видеозапис): Записване на видеоклип/Продължаване на записването

 • (бутон Временно спиране на видеозапис): Временно спиране на видеоклип

 • (бутон Спиране на видеозапис): Спиране на запис на видеоклип

Съвет

 • Можете да предотвратите случайното стартиране на Photo Pro случайно, когато клавишът за камерата е натиснат и задържан. В режим BASIC (Базов), натиснете [MENU] > [Стартиране с бут. на затв.] > [Изкл.].
 • Можете да зададете дали да се превключва автоматично на режим BASIC (Базов) или на последно избрания режим, когато стартирате Photo Pro. За да промените настройката в режим BASIC (Базов), натиснете [MENU] > [Режим на снимане при стартиране] > [Винаги да използва Базов режим].