Регулиране на настройките на динамичната вибрация

Регулиране на нивото на вибрациите чрез използване на мултимедийно приложение, докато се възпроизвежда съдържание

  1. Отворете желаното мултимедийно приложение, например, приложението Музика.

  2. Стартирайте изпълнението на мултимедийното съдържание.

  3. Натиснете клавиша за сила на звука, за да отворите панела за сила на звука.

  4. Плъзнете плъзгача за Динамична вибрация, за да зададете предпочитаното ниво за това приложение.

    Настройката Динамична вибрация е записана за следващия път когато използвате това приложение.

Регулиране на времето на вибрация към звука от безжични устройства

  1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Звук] > [Динамична вибрация].

  2. Настройте плъзгача [Синхронизиране] и след това натиснете [ТЕСТ], за да потвърдите коригираното време.