Настройване на Режим Transfer & Tagging add-on

Като използвате приложението Transfer & Tagging add-on можете да добавяте IPTC мета данни към изображения, заснети от Вашето устройство, да поставите надписи към тях и др. За повече информация относно приложението Transfer & Tagging add-on отидете на https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/transfer/.
  1. Докоснете [MENU].
  2. Намерете и докоснете [Режим Transfer & Tagging add-on] > [Вкл.].
  3. Затворете менюто.
    Настройката е записана.

Забележка

  • В режим BASIC (Базов) не можете да снимате изображения непрекъснато или да снимате изображения с ефект Боке, когато е включен Режим Transfer & Tagging add-on.
  • Настройте устройството си да се свързва с камера или компютър чрез приложението Transfer & Tagging add-on, за да включите Режим Transfer & Tagging add-on.