Икони за настройки

Настройките, които могат да бъдат регулирани в зависимост от режима на снимане.

Изображение, показващо къде се намира всяка икона на екрана за готовност за Photo Pro в режим AUTO/P/S/M. Горен ред, от ляво на дясно, от 1 до 6. Долен ред, от ляво на дясно, от 7 до 12.

 1. Режим на работа

  Единична снимка

  Серийни сним.: голям бр.: Снима изображения без прекъсване, докато натискате и задържате клавиша за камерата. Скоростта достига максимум 20 изображения в секунда.

  Серийни сним.: малък бр.: Снима изображения без прекъсване, докато натискате и задържате клавиша за камерата. Скоростта достига максимум 10 изображения в секунда.

  Таймер за самозаснемане: 3 сек / Таймер за самозаснемане: 10 сек

 2. Режим на фокусиране

  Еднократно снимане AF: Когато натиснете клавиша за камерата наполовина надолу и камерата се фокусира върху обект, фокусът остава заключен, докато не спрете да натискате клавиша за камерата наполовина надолу. Използвайте [Еднократно снимане AF], когато обектът е неподвижен.

  Непрекъснат AF: Камерата продължава да фокусира, докато клавишът за камерата е натиснат и задържан наполовина надолу. Използвайте [Непрекъснат AF], когато обектът е в движение.

  Ръчен фокус: Регулира фокуса ръчно. Ако не можете да фокусирате върху избрания обект с помощта на автоматичен фокус, използвайте ръчен фокус.

 3. Фокусна зона

  Широко: Автоматично фокусира върху целия обхват на екрана.

  Център: Автоматично фокусира обект в центъра на изображението.

 4. Стойност на експозицията

  Регулира стойността на експозицията в режим Приоритет на скорост на затвора (S) чрез циферблата.

 5. ISO чувствителност

  Настройва ISO чувствителността автоматично (AUTO) или ръчно. Чувствителността към светлина се изразя чрез ISO стойността (препоръчителен индекс на експозиция) чрез циферблата. Колкото по-голяма е стойността, толкова по-висока е чувствителността.

 6. Режим на измерване

  Мулти: Измерва светлината на всяка област след разделяне на общата площ на множество зони и определя подходящата експозиция на целия екран (измерване в множество сегменти).

  Централно: Измерва средната яркост на целия екран, като същевременно приоретизира централната област на екрана (център-приоритетно измерване).

  Точково: Измерва само в кръга на измерване.

 7. Режим светкавица

  Автоматично / Запълваща светкавица / Намаляв. на "черв. очи" / Изкл. / Фенерче

 8. Бал. белия цвят

  Автоматично / Облачно / Дневна светлина / Флуоресцентно / Волфрамова / Сянка

  Персонализиране 1 / Персонализиране 2 / Персонализиране 3: Запаметява основния бял цвят при осветена обстановка на снимане. За да регулирате основния бял цвят, изберете един от елементите, докоснете [Регул.] и след това преместете оранжевата точка на желаното място. След регулирането докоснете (бутон Затвори).

  Изображение на основния прозорец за регулиране на белия цвят, когато използвате Photo Pro

 9. AF на лице/очи

  Вкл. / Изкл.

  Камерата разпознава лицата или очите на хората и животните, и се фокусира автоматично върху тях.

 10. Файлов формат

  RAW: В този файлов формат не се извършва цифрово обработване. Изберете този формат, за да обработвате изображения на компютър за професионални цели.

  RAW и JPEG: Едновременно се създават RAW изображение и JPEG изображение. Това е подходящо, когато са Ви необходими два файла с изображението, JPEG за преглед и RAW за редактиране.

  JPEG: Изображението се записва в JPEG формат.

 11. Пропорция (Размер на изображението)

  Размерът на изображението се показва според пропорциите.

  4:3 / 16:9 / 1:1 / 3:2

 12. Оптимизатор на динамичния обхват (DRO) / авто-HDR

  Оптимизатор на динамич. обхват: Коригира яркостта автоматично.

  Авто HDR: Коригира яркостта автоматично.