Прехвърляне на съдържание с помощта на SD карта (от Android)

Можете да прехвърляте снимки, видеоклипове, музика и други файлове с документи от друго устройство с Android с помощта на SD карта.

 1. На другото устройство (устройство-източник за прехвърляне) копирайте данните, които искате да прехвърлите, на SD карта, като използвате функцията за съхранение в менюто Настройки или в приложението Файлове.
  За да копирате контактите на SD карта, стартирайте приложението Контакти и след това експортирайте контактите към SD картата.

  Забележка

  • Предварително проверете дали SD картата може да се използва както на Вашето устройство, така и на другото устройство.
 2. Поставете SD картата, към която сте прехвърлили данните, във Вашето устройство (устройство за местоназначение на прехвърляне), след което прехвърлете данните във вътрешната памет на устройството.
  За да копирате контактите от SD картата, стартирайте приложението Контакти и след това ги импортирайте.

 3. Проверете прехвърлените данни, като използвате съответното приложение.