Автоматичен режим (AUTO)

Камерата разпознава вида на сцената и условията, след което снима изображения с автоматично регулирани настройки, намалявайки шума и предотвратявайки треперенето на камерата.
  1. Превключите режима на снимане на [AUTO] (Автоматичен режим).
  2. Насочете камерата към обекта.
    Когато камерата разпознае сцената, на екрана се появява иконата за разпознатата сцена.
  3. Натиснете клавиша за камера наполовина надолу, за да фокусирате.
  4. Натиснете клавиша за камерата надолу докрай.