Използване на режима на разделен екран

Режимът на разделен екран Ви помага да виждате две приложения едновременно, например, ако искате да видите едновременно Ваши снимки и календара.
 1. Натиснете (бутон Общ преглед) в навигационната лента.

  Изображение, показващо позицията на бутона за общ преглед в долната дясна област.

 2. Натиснете [Превключване в няколко прозор.].

  Изображение, показващо мястото на бутона за превключване в няколко прозореца в долната дясна област.

 3. Плъзнете наляво или надясно, за да изберете желаните приложения, след което натиснете [Готово].

  Изображение, показващо къде да плъзнете, за да изберете приложения за разделен екран и позицията на иконата Направено

Преглед на режима на разделен екран

Изображение на разделен екран и компоненти, показващи всяка част по число. Горна половина, 1. Граница, 2. Икона на границата, 3. Долна половина, 4. Долна област, от дясно на ляво, от 5 до 7.

 1. Приложение 1
 2. Граница на разделен екран – плъзгане за преоразмеряване на прозорци
 3. Икона превключване в няколко прозореца – натиснете (икона превключване в няколко прозореца), за да изберете приложения. (икона превключване в няколко прозореца) се появява, когато плъзнете границата на разделен екран.
 4. Приложение 2
 5. Бутон Общ преглед – избира наскоро използвано приложение за долния прозорец
 6. Бутон Начало – връщане към началния екран
 7. Бутон Назад – връщане към предходния екран в приложение или затваряне на приложението


Забележка

 • Не всички приложения поддържат режима на разделен екран.

Преоразмеряване на прозорците на разделен екран

 1. Плъзнете границата на разделен екран в центъра.

Изход от режима на разделен екран

 1. Плъзнете границата на разделен екран в горната или долната част на екрана.