Сдвояване с дистанционно управление през Bluetooth

След актуализиране на софтуера на Вашето устройство, можете да управлявате Photo Pro на Вашето устройство Xperia с дистанционно управление през Bluetooth, произведено от Sony (продава се отделно).

За подробности относно съвместимо дистанционно управление, посетете уебсайта на Sony за Вашия регион или се консултирайте с Вашия дилър на Sony, или с местния оторизиран сервиз на Sony.

Вижте и ръководството с инструкции за дистанционното управление през Bluetooth.

 1. На Вашето устройство Xperia стартирайте Photo Pro.
 2. На Вашето устройство Xperia докоснете [MENU].
 3. На Вашето устройство Xperia докоснете [Дист. упр. с Bluetooth], след което докоснете превключвателя, за да разрешите функцията.
 4. На Вашето устройство Xperia докоснете [Сдвояв. нов контролер].
 5. От дистанционното управление през Bluetooth извършете сдвояване.
  • GP-VPT2BT: Натиснете и задръжте едновременно бутона PHOTO и T страна на бутона за мащабиране за поне 7 секунди.
  • RMT-P1BT: Натиснете и задръжте едновременно бутона за освобождаване на затвора/бутон REC и бутон Фокус/Мащабиране (или бутона +, или бутона -) за поне 7 секунди.

  За подробности, вижте ръководството с инструкции за дистанционното управление през Bluetooth.

 6. Следвайте инструкциите на екрана на Вашето устройство Xperia.
  Изберете [Сдвояване и свързване] и [СДВОЯВАНЕ] в известията и диалоговите прозорци, които се появяват няколко пъти, когато Вашето устройство Xperia открие дистанционното управление през Bluetooth. Името на дистанционното управление през Bluetooth може да се показва като Bluetooth адрес (цифри и букви).

Забележка

 • Когато извършвате възстановяване на фабричните настройки, информацията за сдвояване също се изтрива. За да използвате дистанционно управление през Bluetooth, извършете отново сдвояване.
 • Ако Bluetooth връзката е нестабилна, отстранете всички препятствия, като хора или метални предмети, между Вашето устройство Xperia и сдвоеното дистанционно управление през Bluetooth.
 • Ако функцията не работи правилно, проверете следните бележки, след което опитайте да сдвоите отново.
  • Потвърдете, че дистанционното управление през Bluetooth не е свързано с други устройства.
  • Потвърдете, че не управлявате Вашето устройство Xperia с друго дистанционно управление през Bluetooth.
  • Проверете дали самолетният режим на Вашето устройство Xperia е изключен.
  • Проверете дали функцията Bluetooth на Вашето устройство Xperia е включена.
  • Премахнете сдвояването с дистанционното управление през Bluetooth.

Съвет

 • За да промените името на сдвоеното дистанционно управление през Bluetooth, намерете и докоснете [Настройки] > [Свързване на устройство], докоснете (икона Настройки) до името на сдвоеното дистанционно управление през Bluetooth, след което докоснете (икона Редактиране).

Икони за състоянието на връзката на дистанционното управление през Bluetooth

Можете да проверите състоянието на връзката на дистанционното управление през Bluetooth на визьора, когато [Дист. упр. с Bluetooth] е зададено на вкл., докато използвате Photo Pro.

 • (икона Свързване с дистанционно управление през Bluetooth): Операциите на дистанционното управление през Bluetooth са активирани.

 • (икона Прекъсване на връзка с дистанционно управление през Bluetooth): Операциите на дистанционното управление през Bluetooth са деактивирани.

Съвет

 • Bluetooth връзката е активна само докато управлявате вашето устройство Xperia чрез дистанционно управление през Bluetooth.

Премахване на сдвояване с дистанционно управление през Bluetooth

 1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Свързване на устройство].

 2. Под [По-рано свързвани устройства], докоснете (икона Настройки) до името на дистанционното управление през Bluetooth, чието сдвояване искате да премахнете.

 3. Докоснете [Забравяне] > [Забравяне на устройството].

Работа на дистанционното управление през Bluetooth

Можете да снимате изображения и да записвате видеоклипове, като натискате бутоните на дистанционното управление през Bluetooth. За повече информация относно работата на дистанционното управление през Bluetooth вижте Помощно ръководство за него.

Съвет

 • За да превключвате обективите на основната камера, натиснете бутона C1 на дистанционното управление през Bluetooth.