Разпознаване на сцена и условия

В режим BASIC (Базов) и режим AUTO (Автоматичен) камерата засича вида на сцената и условията, като храна, портрет, нощна сцена и др., и снима статични изображения с автоматично регулирани настройки.

Разпознаване на сцена

Когато камерата разпознава определени сцени, се показват следните икони и ръководства.

Икона Ръководство
Кулинар
Макро
Замъглен фон
Бебе
Фоново осветл. Портрет
Фоново осветление
Нощен портрет
Нощна сцена
Слаба светлина
Пейзаж
Прожектор
Документ

Разпознаване на условия

Когато камерата разпознае условията, се показват следните икони.

Икона Състояние
Движение
Ходене
Статив