Подобряване на изходящия звук с помощта на 360 Spatial Sound

Използването на 360 Spatial Sound прави възпроизвеждането на всички източници на стерео звук, включително услуги за поточно предаване, да звучат като пространствено съраунд аудио. Препоръчително е да използвате слушалките, за да се наслаждавате на ефектите, създадени от функцията.
  1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Звук] > [Настройки за аудио].
  2. Натиснете превключвателя [360 Spatial Sound], за да разрешите функцията.
  3. Натиснете [360 Spatial Sound] за повече опции.

Забележка

  • Функцията е ефективна само когато използвате приложение, съвместимо с 360 Spatial Sound.
  • Ако са включени и 360 Spatial Sound и Dolby Atmos, само една от функциите може да е ефективна в зависимост от приложението, което използвате. Когато използвате приложение, свързано с музика, 360 Spatial Sound е с приоритет.
  • Качеството на звука на първичния източник на звук може да бъде с приоритет пред ефектите, създадени от 360 Spatial Sound, в зависимост от съдържанието.