Омекотяване на тена на кожата

Можете да снимате изображения с по-меки тонове на кожата.
  1. Натиснете [MENU].
  2. Намерете и натиснете превключвателя [Ефект на меко осветление], за да разрешите ефекта.
  3. Затворете менюто.
    Настройката е записана.