Заснемане на селфи чрез ръчен затвор

Използвайте ръчен затвор, за да заснемете автоматично снимка за определен период от време, след като камерата открие ръката Ви. Функцията Ръчен затвор е налична само при използване на предната камера.
  1. В режим BASIC (Базов) натиснете (икона Превключване на камера) за активиране на предната камера.
  2. Натиснете [MENU].
  3. Натиснете превключвателя [Ръчен затвор], за да разрешите функцията.
  4. Затворете менюто.
    Настройката е записана.
  5. Вдигнете дланта си с пръсти, насочени нагоре към камерата.
    След като камерата засече ръката Ви и е изминал определен период от време, селфито се заснема.

Съвет

  • Когато е зададен таймерът за самозаснемане, той се активира, след като камерата открие ръката Ви.