HDR видео запис

Разрешете HDR (високо динамичен обхват) да направи видеоклиповете да се показват по-драматични и по-близо до това, което виждате в реалния живот.
  1. В режим BASIC (Базов) натиснете (бутон Превключване между снимки и видео), за да изберете видео режим.
  2. Натиснете (икона HDR) и изберете [HDR].

Забележка

  • Тази настройка не е налична, когато [Размер на видеото] е настроенa на [Full HD (60 fps)] или [HD].