Намиране на IMEI номера(та) на устройството

Вашето устройство разполага с един или два уникални идентификационни номера, които се наричат IMEI номер или ИД на продукта. Съхранявайте копие на този номер. Той може да ви е необходим, ако устройството ви бъде откраднато или когато се свържете с екипа за поддръжка.

Преглед на IMEI номера(та) чрез цифровата клавиатура

  1. Намерете и докоснете (икона Телефон).
  2. Натиснете (икона Клавиатура за набиране).
  3. Въведете *#06# от цифровата клавиатура. IMEI номера(та) се показва(т) автоматично.

Преглед на IMEI номера(та) на поставката

Диаграма на преглед на IMEI номера(та) върху горната лява страна на предния изглед.

  1. Издърпайте поставката за SIM картата. IMEI номерът(ата) е(са) показани върху поставката.