Външен монитор Режим поточно пред

Приложението Външен монитор поддържа поточно предаване на живо чрез RTMP.
 1. Стартирайте приложението Външен монитор и свържете видео устройство.
 2. Докоснете (икона Настройки) > [Настр-и стрийминг].
  Ако не се показват менюта или икони, докоснете произволно място на екрана.
 3. Докоснете [Свързване с/ъс], след което изберете метода на RTMP поточно предаване.
  • [Персонализиран RTMP]: Изберете да предавате поточно чрез RTMP, след което задайте [URL адрес за RTMP поток] и [Ключ за RTMP поток].
  • [YouTube™]: Изберете да предавате поточно чрез YouTube, след което задайте [Акаунт в YouTube™] и [Живо YouTube™ събит.]. За да създадете ново събитие, докоснете [Създаване на ново събитие].
 4. Докоснете [Режим], след което изберете [Режим поточно пред].
 5. Докоснете (бутон Стрийминг), за да стартирате поточно предаване.
  За да спрете поточно предаване, докоснете (бутон Стрийминг).

Забележка

 • Когато използвате приложението Външен монитор, спазвайте условията за услугата за поточно предаване на живо и изискванията, свързани с поточното предаване на живо.
 • В зависимост от услугата за поточно предаване на живо условията или спецификациите могат да се променят или добавят без предизвестие.
 • Ако поточното предаване на живо не работи правилно, опитайте да превключите типа мрежа. За да превключите типа мрежа, намерете и докоснете [Настройки] > [Мрежа и интернет] > [SIM карти], изберете SIM карта, докоснете [Предпочитан тип мрежа] и след това изберете типа мрежа. Наличните типове мрежа зависят от Вашия договор.
 • Ако изберете [YouTube™] за [Свързване с/ъс], мястото на поточно предаване ще бъде един канал, свързан с профила Ви в Google. Ако имате регистрирани няколко канала и желаете да определите мястото на поточно предаване, изберете [Персонализиран RTMP] за [Свързване с/ъс].

Съвет

 • За да стане поточното предаване по-стабилно, регулирайте настройките в категория [Видео] според спецификациите на услугата за поточно предаване на живо, честотата и състоянието на мрежата. Докоснете (икона Настройки) > [Настр-и стрийминг] > [Макс. резолюция] > [Кадрова честота] или [Качество на видеото] и след това изберете опция. Опциите са следните.
  Макс. резолюция Кадрова честота

  (fps)

  Качество на видеото (битрейт на поточно предаване)
  Ниско Средно Високо
  3840 x 2160 60/50 20000 kbps 35500 kbps 51000 kbps
  30 или по-малко 13000 kbps 23500 kbps 34000 kbps
  1920 x 1080 60/50 4500 kbps 6750 kbps 9000 kbps
  30 или по-малко 3000 kbps 4500 kbps 6000 kbps
  1280 x 720 60/50 2250 kbps 4125 kbps 6000 kbps
  30 или по-малко 1500 kbps 2750 kbps 4000 kbps
 • При поточно предаване стойностите за разделителна способност, честота на кадрите и качество на видеоклипа, регулирани в категорията [Видео], са горни граници. Ако стойностите за входящото видео от свързаната външна камера са по-ниски от настройките, регулирани в категория [Видео], видеоклипът ще се предава поточно с настройките от свързаната външна камера.
 • При ниски скорости на комуникация могат да възникнат смущения или прекъсвания във видео изображенията и аудио сигналите, например при поточно предаване от място, където качеството на сигнала е лошо или когато се движите. В такъв случай следващите настройки могат да подобрят видео и аудио условията.
  • Докоснете (икона Настройки) > [Настр-и стрийминг] > [Макс. резолюция], след което изберете [1280 x 720].
  • Докоснете (икона Настройки) > [Настр-и стрийминг] > [Качество на видеото], след което изберете [Ниско].

Външен монитор Режим поточно пред общ преглед

Изображение, показващо къде се намира всеки параметър на екрана за режим за поточно предаване на външния монитор. Горна област, 1. Дясна област отгоре надолу, 2 и 3. Лява област, 4.

 1. Индикатор за поточно предаване/Време на поточно предаване/Битрейт на поточно предаване (показва се само по време на поточно предаване)
 2. Докоснете, за да изключите или включите звука на микрофона.
 3. Докоснете, за да стартирате или спрете поточно предаване.
 4. Състояние на мрежата