AF на лице/очи

Можете да заснемете портретни изображения, които се фокусират върху лицата или очите на хора и животни.

За да промените фокуса, натиснете лицето на обекта, върху което искате да фокусирате.

Забележка

 • В режим BASIC (Базов) функцията [AF на лице/очи] е налична, докато използвате основната камера в режим на снимки.

Включване на функцията [AF на лице/очи]

 1. Натиснете [MENU].

 2. Намерете и натиснете превключвателя [AF на лице/очи], за да разрешите функцията.

 3. Затворете менюто.

  Настройката е записана.

Заснемане на изображение чрез функцията [AF на лице/очи]

 1. Насочете камерата към обекта.

  Когато камерата засече лицата на хора или животни се появява рамка.

 2. Натиснете лицето, върху което искате да фокусирате.

 3. Натиснете клавиша за камера наполовина надолу, за да фокусирате.

  Камерата фокусира върху едно от очите със зелена рамка.

 4. Натиснете клавиша за камера надолу до край (или натиснете бутона на затвора в режим BASIC (Базов)).