Използване на устройство с две SIM карти

Устройство с две SIM карти Ви позволява да правите следното:

 • Получавате входящи съобщения през двете SIM карти.
 • Избирате номера, от който да изпратите изходящи съобщения, или имате възможност да избирате SIM карта всеки път, когато осъществявате обаждане.
 • Препращате обаждания, получени чрез SIM 1 на SIM 2, когато SIM 1 е недостъпна, и обратно. Тази функция се нарича „Достъпност на двете SIM карти“. Трябва да я активирате ръчно.

Преди да използвате няколко SIM карти, трябва да ги разрешите и да изберете SIM картата за обработка на трафика на данни.

Съвет

 • Устройство с две SIM карти работи с една или с две поставени SIM карти.

Разрешаване или забраняване използването на две SIM карти

 1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Мрежа и интернет] > [Мобилна мрежа].
 2. Изберете SIM карта.
 3. Докоснете превключвателя [Използване на SIM карта], за да разрешите или забраните SIM картата.
 4. Натиснете (бутон Връщане), за да настроите другата SIM карта.

Преименуване на SIM карта

 1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Мрежа и интернет] > [Мобилна мрежа].
 2. Изберете SIM карта.
 3. Натиснете (икона Редактиране) до името на SIM картата, след което въведете ново име.
 4. Натиснете [Запазване].

Избор на SIM карта за трафик на данни

 1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Мрежа и интернет] > [Мобилна мрежа].
 2. Изберете SIM карта.
 3. Натиснете [Предпочитание за данни].
 4. Изберете SIM картата, която желаете да използвате за трафик на данни.

Задаване на SIM карта по подразбиране за осъществяване на обаждане

 1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Мрежа и интернет] > [Мобилна мрежа].
 2. Изберете SIM карта.
 3. Натиснете [Предпочитание за обажданията].

Разрешаване на функцията за достъпност на двете SIM карти

 1. Стартирайте приложението Телефон.
 2. Натиснете (икона Повече) > [Настройки] > [Профили за обаждане] > [Достъпността на двойна SIM].
 3. Натиснете превключвателя, за да разрешите функцията.
 4. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите процедурата.


Забележка

 • Функцията за достъпност на две SIM карти може да не е налична в зависимост от комбинацията от мрежови оператори, предоставили SIM картите.

Съвет

 • Ако зададете една SIM карта за обаждане, а другата SIM карта - за комуникации с данни, може да не успеете да осъществите достъп до интернет, докато говорите по телефона. В този случай включете превключвателя [Данни по време на обаждания] на SIM картата за обаждане. Сега ще можете да извършвате комуникации с данни дори по време на разговори.
 • Ако функцията Достъпност на двете SIM карти не работи, след като я разрешите, проверете дали сте въвели правилно телефонните номера за всяка SIM карта. В някои случаи номерата се откриват автоматично по време на настройката. В противен случай ще бъдете подканени да ги въведете ръчно.