Ръчна експозиция (M)

Можете да снимате с желаната настройка на експозицията, като регулирате както скоростта на затвора така и ISO чувствителността. Можете също да заснемете размазано изображение на движението на обекта с дълга експозиция.
  1. Превключeте режима на снимане на [M] (Ръчна експозиция).
  2. Задайте желаните настройки на функциите за снимане.
  3. Изберете желаната скорост на затвора и ISO чувствителност.

    Изображение на екрана за готовност на Photo Pro, показващо къде да регулирате скоростта на затвора и ISO чувствителността в режим на ръчна експозиция.

  4. Натиснете клавиша за камера наполовина надолу, за да фокусирате.
  5. Натиснете клавиша за камерата надолу докрай.