Зареждане на устройството чрез безжично зарядно устройство

Можете да закупите Qi-сертифицирано безжично зарядно устройство за безжично зареждане на вашето устройство.

Ако използвате устройството си по време на зареждане, скоростта на зареждане може да стане по-бавна или зареждането да спре с цел защита на батерията. Използването на някои приложения по време на зареждане може да забрани зареждането или да повлияе на функцията за зареждане. Например, използването на камерата по време на безжично зареждане може да причини статичен шум в изображението.

Уверете се, че сте премахнали всички покрития на екрана и калъфи на телефона при използване на функцията за безжично зареждане.

Имайте предвид следното:

 • Не поставяйте метални предмети между устройството и зарядното устройство, тъй като има риск от изгаряне.
 • Не поставяйте кредитни карти върху зарядното устройство, тъй като те могат да се размагнетизират или повредят.

Забележка

 • Ако устройството е поставено неправилно върху безжичното зарядно устройство, времето за зареждане ще се увеличи значително.

Диаграма на безжично зареждане на устройството

 1. Поставете устройството върху безжичното зарядно устройство съгласно инструкциите на това зарядно устройство.
  Намотката за безжично зареждане от задната страна на устройството ви трябва да е допряна до зарядното устройство, за да се зарежда.
 2. Когато зареждането започне, известяващият индикатор светва и иконата за зареждане се показва на екрана.
 3. Когато устройството е напълно заредено, го премахнете от безжичното зарядно устройство.

Безжично зареждане на друго устройство от батерията на Вашето устройство (Функция за споделяне на батерия)

 1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Батерия] > [Функция за споделяне на батерия].

 2. Докоснете превключвателя, за да разрешите функцията.

  Появява се символ, който указва къде да поставите другото устройство в задната част на Вашето устройство.

  За да спрете споделянето на батерията в зависимост от оставащото ниво на заряд на батерията или времето за споделяне на батерията, докоснете [Оставащ лимит от батерията] или [Лимит на време за зареждане], и след това изберете опция.

 3. Поставете другото устройство в задната част на вашето устройство и го подравнете със символа.

  Когато зареждате мобилен телефон, поставете устройството и мобилния телефон перпендикулярно.

  Диаграма за поставяне на вашето устройство и мобилен телефон перпендикулярно


Забележка

 • Изключете всички устройства от USB порта на вашето устройство, преди да използвате Функция за споделяне на батерия.
 • Функция за споделяне на батерия не може да бъде използвана, докато зареждате безжично вашето устройство.
 • Зарядът на батерията може да бъде прехвърлен на устройство, което поддържа Qi. Въпреки това, не е гарантирана възможността за прехвърляне на заряда на батерията към всички устройства, които поддържат Qi.