Прехвърляне на съдържание чрез приложението Xperia Transfer 2 (от Android/iOS)

Можете да прехвърляте данни, като музика, снимки, видеоклипове, контакти, настройки на устройството, графици, история на обажданията, SMS/MMS и други, като използвате приложението Xperia Transfer 2.

Можете да прехвърляте съдържание, като свържете Вашето устройство (устройство за местоназначение на прехвърляне) към друго устройство (устройство-източник на прехвърляне) с USB кабел. За да прехвърлите съдържание от iOS устройство, използвайте USB OTG адаптер заедно с USB кабела. Можете също така да свързвате устройства чрез Wi-Fi връзка.


(A): USB OTG адаптер (използвайте USB OTG адаптер за прехвърляне на съдържание от iOS устройство.)

Изображение на свързване на устройства чрез USB кабел

  1. На Вашето устройство (устройство за местоназначение на прехвърляне) отворете приложението Xperia Transfer 2.
    За да прехвърлите съдържание от устройство с Android OS, изтеглете и отворете приложението Xperia Transfer 2 на другото устройство (устройство-източник на прехвърляне).
  2. Следвайте инструкциите на екрана, за да се свържете и прехвърлите съдържание.