Използване на светкавицата

Използвайте светкавицата в зависимост от обекта и осветеността.
  1. Натиснете иконата на светкавицата, например, (икона Автоматична светкавица).
  2. Ако е необходимо, променете настройката на светкавицата.

Забележка

  • В режим BASIC (Базов) наличните настройки зависят от режима на заснемане, фото режима и видео режима.

Съвет

  • Когато фонът е по-светъл от обекта, използвайте Запълваща светкавица за премахване на нежелани тъмни сенки.
  • Дори ако осветлението е слабо се опитайте да направите снимки със или без светкавицата. Понякога качеството е по-добро без светкавицата.