Използване на динамична вибрация

Функцията Динамична вибрация подобрява Вашето мултимедийно изживяване, като добавя синхронизирана вибрация, когато гледате видео или слушате музика на устройството. За да научите повече за тази функция, отидете в [Настройки] > [Звук] > [Динамична вибрация].

Няма вибрация в следните случаи:

  • Силата на звука на мултимедията е настроена на тих режим.
  • Екранът е изключен.
  • В момента устройството се зарежда безжично.

Забележка

  • Динамична вибрация не работи с всички мултимедийни приложения.

  1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Звук] > [Динамична вибрация].
  2. Натиснете превключвателя, за да разрешите функцията.