Приоритет на скорост на затвора (S)

Можете да заснемете движещ се обект по различни начини, като регулирате скоростта на затвора. Например, можете да го заснемете в момента на движение със затвор на висока скорост или като забавено изображение със затвор на ниска скорост.
  1. Превключите режима на снимане на [S] (Приоритет на скорост на затвора).
  2. Задайте желаните настройки на функциите за снимане.
  3. Изберете желаната скорост на затвора чрез циферблата.

    Изображение, показващо къде се намира циферблатът на екрана за готовност за Photo Pro в режим Приоритет на скорост на затвора.

  4. Натиснете клавиша за камера наполовина надолу, за да фокусирате.
  5. Натиснете клавиша за камерата надолу докрай.

Съвет

  • Използвайте статив, за да предотвратите треперенето на камерата, когато сте избрали затвора на бавна скорост.
  • Когато снимате спортна сцена на закрито, задайте ISO чувствителността на по-висока стойност.