Рег. настройки за снимане

Позволява Ви да регистрирате често използвани комбинации от режими и настройки. Регистрираните настройки могат да бъдат извикани, като превключите режима на снимане на [MR] (Извикване памет).
  1. В AUTO/P/S/M режим, регулирайте настройките.
  2. Натиснете [MENU] > [Снимане] > [Рег. настройки за снимане].
  3. Потвърдете настройките, след което натиснете [Запиши].
    За да промените настройките, натиснете [Отказ], след което повторете процедурата, започвайки от стъпка 1.

Съвет

  • За да промените регистрираните настройки, повторете процедурата, започвайки от стъпка 1.