Аудио сигнали

Можете да изберете дали камерата да генерира звуци или не, като звук на затвора, звуци в началото и края на видеозаписа, както и серия от бипкания за обратно броене, когато използвате таймера за самозаснемане.
  1. Натиснете [MENU].
  2. Намерете и натиснете [Аудио сигнали] и след това изберете опция.
  3. Затворете менюто.
    Настройката е записана.