Програмируем автоматичен режим (P)

Камерата автоматично регулира експозицията (както скоростта на затвора, така и стойността на блендата) и можете да зададете други функции за снимане по желание.
  1. Превключите режима на снимане на [P] (Програмируем автоматичен режим).
  2. Задайте желаните настройки на функциите за снимане.
  3. Регулирайте стойността на експозицията (EV) чрез циферблата.

    Изображение, показващо къде се намира циферблатът на екрана за готовност за Photo Pro в Програмируем автоматичен режим.

  4. Натиснете клавиша за камера наполовина надолу, за да фокусирате.
  5. Натиснете клавиша за камерата надолу докрай.