Поставяне на геоетикети

Можете да записвате Вашите статични снимки и видеоклипове с местонахождението, където са направени – това се нарича поставяне на геоетикет. Опцията за поставяне на геоетикет на Вашите статични снимки и видеоклипове изисква безжична мрежа и разрешена GPS функция.
  1. Натиснете [MENU].
  2. Намерете и докоснете [Запис на местоположение] > [Вкл.].
  3. Затворете менюто.
    Настройката е записана.

Икони на състоянието на поставянето на геоетикети

  • (икона за свързване с GPS): Записана географска позиция.

  • (икона GPS не е намерена): Географската позиция не е открита.