Заснемане на селфи

Превключете на предната камера и си направете снимка. За да избегнете замъглени снимки при слаба светлина, поставете устройството си на твърда повърхност и използвайте таймера за самозаснемане, за да поддържате устройството стабилно.
  1. В режим BASIC (Базов) натиснете (бутон Превключване между снимки и видео), за да изберете режим за снимки или видео.
  2. Натиснете (икона Превключване на камера) за активиране на предната камера.
  3. Натиснете бутона Режим на работа, за да изберете времето за забавяне, ако искате да използвате таймера за самозаснемане.
  4. Натиснете клавиша за камерата или натиснете бутона на затваряне, за да направите селфи.