Серийни снимки

Можете да снимате статични изображения без прекъсване и да намирате най-добрата снимка.

Забележка

 • В режим BASIC (Базов) функциите [Серийни снимки] и [Режим на фокусиране] са налични, докато използвате основната камера в режим на снимки.

Включване или изключване на функцията [Серийни снимки]

 1. Натиснете бутона Режим на работа, след което изберете опция.

  Режим BASIC (Базов)

  Изображение, показващо позицията на бутона Режим на работа

  • [Серийни сним.: голям бр.]: Снима изображения без прекъсване с висока скорост.
  • [Серийни сним.: малък бр.]: Снима изображения без прекъсване с ниска скорост.
  • [Единична снимка]: Снима едно изображение.
 2. Натиснете (бутон Затвори), за да затворите менюто.

  Можете също да затворите менюто, като натиснете визьора.

Избор на метода на фокусиране в зависимост от движението на обекта

 1. Натиснете [MENU].

 2. Намерете и натиснете [Режим на фокусиране] и след това изберете опция.

  • [Еднократно снимане AF]: Камерата заключва фокуса, след като фокусирането приключи. Използвайте [Еднократно снимане AF], когато обектът е неподвижен.
  • [Непрекъснат AF]: Камерата продължава да се фокусира, докато клавишът за камерата е натиснат (или докато бутонът на затвора е докоснат и задържан в режим BASIC (Базов)). Използвайте [Непрекъснат AF], когато обектът е в движение.
 3. Затворете менюто.

  Настройката е записана.

Снимане на изображения без прекъсване

 1. Докоснете и задръжте бутона на затвора в режим BASIC (Базов) или натиснете продължително клавиша за камерата.

  Броят на заснетите снимки е посочен в средата на визьора.

 2. Отпуснете бутона на затвора или клавиша за камера.

  Всички снимки са записани.

Избор на най-добрата снимка

 1. Натиснете миниатюрата за преглед на резултати.

 2. Превъртете през заснетите изображения и изберете изображението, което искате да запишете.

 3. Натиснете (икона за бързоснимачка) и след това изберете опция.