Будилник

Можете да зададете един или повече будилници и да използвате който и да е звуков файл, записан на Вашето устройство, като сигнал за будилника. Будилникът не звъни, ако устройството Ви е изключено.
  1. Намерете и докоснете [Часовник] > [Будилник].

    Изображение на функцията за будилник

  2. Натиснете (икона Добавяне на елемент).
  3. Изберете желаната стойност.
  4. Натиснете [OK].

Съвет

  • За да добавите графичен обект на часовник към началния екран, докоснете и задръжте празна област на началния екран, натиснете [Приспособления], след което докоснете и задръжте желания часовник.