Сканиране на QR Code

Можете да сканирате QR Code чрез Photo Pro.
 1. Намерете и докоснете (икона Photo Pro), след което превключете режима на снимане на [BASIC] (Базов).
 2. Насочете камерата към QR Code, след което докоснете известието, което се появява.
  Ако известието не се появява, плъзнете надолу лентата на състоянието, за да се отвори панелът с известия и след това потвърдете.

Включване на функцията [Четец на QR Code]

 1. Намерете и докоснете (икона Photo Pro), след което превключете режима на снимане на [BASIC] (Базов).
 2. Докоснете [MENU].
 3. Докоснете превключвателя [Четец на QR Code], за да разрешите функцията.
 4. Затворете менюто.

  Настройката е записана.

Съвет

 • За да се покаже известието с QR Code на екрана на приложението Photo Pro, намерете и докоснете [Настройки] > [Приложения] > [Photography Pro] > [Известия] > [Четец на QR Code], след което докоснете превключвателя [Показване на изскачащ прозорец на екрана], за да разрешите функцията с избрана [Стандартно].