Проследяване на обект

Камерата може да засече и проследи движещ се обект.

Забележка

  • В режим BASIC (Базов) функцията [Докоснете за регулиране] е налична, докато използвате основната камера в режим на снимки.

Включване на функцията [Следене на обекти]

  1. Натиснете [MENU].

  2. Намерете и докоснете [Докоснете за регулиране] > [Следене на обекти].

  3. Затворете менюто.

    Настройката е записана.

Заснемане на изображение чрез функцията [Следене на обекти]

  1. Изберете обект за проследяване като го докоснете във визьора.

    За да отмените проследяването, натиснете (бутон Отказ от проследяване).

  2. Натиснете клавиша за камерата (или натиснете бутона на затвора в режим BASIC (Базов)).