Хранилище за данни

Можете да изберете дали статични изображения и видеоклипове да се съхраняват на вътрешната памет на устройството или на SD карта.

  1. Натиснете [MENU].
  2. Намерете и натиснете [Хранилище за данни] и след това изберете опция.
  3. Затворете менюто.
    Настройката е записана.