Панорама

Използвайте приложението Панорама, за да правите широкоъгълни и панорамни снимки.
  1. В режим BASIC (Базов) натиснете [Още] > (икона Панорама).
  2. Натиснете клавиша за камерата или натиснете бутона за затвора.
  3. Преместете камерата бавно и постепенно по посоката на движение, указана на екрана.