Разглеждане на снимки и видеоклипове

Преглеждайте или споделяйте снимки и видеоклипове в приложението Google Фото, след заснемане на снимки или запис на видеоклипове.

Разглеждане на снимки и видеоклипове, докато използвате Photo Pro

Можете също така да редактирате снимки или видеоклипове, например, чрез регулиране на цветовете или изрязване на снимки.

  1. При използване на Photo Pro, натиснете миниатюрата (A), за да отворите снимка или видеоклип.

    Изображение, показващо позицията на миниатюрата на екрана за готовност за Photo Pro в BASIC (Базов) режим.

  2. Плъзнете наляво или надясно, за да разгледате снимките и видеоклиповете.

Съвет

  • Натиснете (икона Споделяне), за да споделите снимка или видеоклип, или (икона Редактиране), за да редактирате. Натиснете екрана, за да се скрият или покажат иконите.

Разглеждане на предварително направени снимки или записани видеоклипове

  1. Стартирайте приложението Google Фото.

Съвет

  • За повече информация относно приложението Google Фото отидете на support.google.com/photos.