Решетка

С Линии на таблицата можете да приложите „правилото на третините“ и да поставяте важни обекти по линиите на таблицата или по техните пресечни точки. Като не поставяте обектите си винаги в средата на кадъра, можете да направите статичните снимки и видеоклиповете по-интересни.
  1. Натиснете [MENU].
  2. Намерете и натиснете превключвателя [Решетка], за да разрешите или забраните.
  3. Затворете менюто.
    Настройката е записана.