Извикване памет (MR)

Позволява Ви да заснемате изображение с извикани настройки за заснемане. Можете да регистриране често използвани комбинации от режими и настройки с [Рег. настройки за снимане].
  1. Превключeте режима на снимане на [MR] (Извикване памет).
  2. Изберете [Задай], за да приложите извиканите настройки.
  3. Натиснете клавиша за камера наполовина надолу, за да фокусирате.
  4. Натиснете клавиша за камерата надолу докрай.